കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായൻ ബി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള(86) നിര്യാതനായി.  K ബി ഗണേഷ് കുമാർ മകനാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് (ബി) ചെയർമാൻ, മുന്നാക്ക സമുദായ ക്ഷേമ കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു.

Balakrishnapilla, k b ganesh

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *