ഡോ. റെഡ്ഡിയുടെ ലബോറട്ടറികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടനയുടെ (ഡിആർഡിഒ) ലബോറട്ടറിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് അലൈഡ് സയൻസസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ‘2-ഡിയോക്സി-ഡി-ഗ്ലൂക്കോസ്’ അല്ലെങ്കിൽ 2-ഡിജി.ക്ക് ഒരു സാച്ചറ്റിന് 990 രൂപ.സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് വിലക്കുറവില്‍ ലഭിക്കും…… 990 Per Sachet For Defence Research Body’s Covid Drug ‘2-DG’

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *