കാനഡയിൽ പതിവുപോലെ ബ്രാംപ്ട്ടൻ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 11–ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി മത്സരം നടക്കുംബ്രാംപ്ട്ടൻ മലയാളി സമാജം 2010 മുതൽ  നടത്തുന്ന വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് കാനഡയിലെ മന്ത്രിമാരും മേയറും പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്..

By fgt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *