മെയ് 11-നകം Play Store-ൽ നിന്ന് മൂന്നാം കക്ഷി കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പുകളെ ഫലപ്രദമായി തടയുന്ന ഒരു പുതിയ Play Store നയം Google അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.പ്രധാനമായും സ്വകാര്യതാ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം Android-ലെ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ലാതാക്കാൻ Google ക്രമേണ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 6-ൽ ഇത് ഏറെക്കുറെ തടഞ്ഞു, കൂടാതെ കോൾ റെക്കോർഡിംഗിനായി മൈക്രോഫോണിന്റെ ഉപയോഗം ആൻഡ്രോയിഡ് 10-ൽ ഇല്ലാതാക്കി. കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്പുകളുടെ അവസാന ആശ്രയം ആക്‌സസിബിലിറ്റി API ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു. Truecaller removes call recording feature following new Google rule പുതിയ ഗൂഗിൾ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ട്രൂകോളർ കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ നീക്കം ചെയ്തു “അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പർ പ്രോഗ്രാം നയങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, കോൾ റെക്കോർഡിംഗുകൾ ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഉപകരണത്തിൽ പ്രാദേശികമായി കോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല.”– ട്രൂ കോളർ പറയുന്നു.

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *