ലാപ്‌ടോപ്പിൽ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴികൾക്കായി നിങ്ങൾ തിരയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ലാപ്‌ടോപ്പിൽ സ്‌ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എങ്ങനെ വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും എടുക്കാമെന്ന് ഈ ലേഖനം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ചുവടെയുള്ള നുറുങ്ങുകൾ പരീക്ഷിക്കുക. This article and video shows how to take screenshots on laptop quickly and easily.

1. the simple and easy way is using Windows keyboard shortcuts. വിൻഡോസ് കീബോർഡ് short cut ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മാർഗം. Take a screenshot of the entire screen, press the Print Screen or PrtSc key. പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ PrtSc കീ അമർത്തുക. മുഴുവൻ സ്‌ക്രീനും ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യപ്പെടുകയും വിൻഡോസ് ക്ലിപ്പ്ബോർഡിലേക്ക് സ്വയമേവ പകർത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പെയിന്റ്, വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്പുകളിൽ paste ചെയ്. നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് Alt, PrtScn കീകൾ ഒരേ സമയം അമർത്തുക, വിൻഡോസ് ക്ലിപ്പ്ബോർഡിലേക്ക് സ്വയമേവ പകർത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പെയിന്റ്, വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്പുകളിൽ paste ചെയ്. 2: സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. Use Snipping Tool വിൻഡോസ് തിരയൽ ബോക്സിൽ സ്നിപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നിപ്പിംഗ് ടൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. Type snip in the Windows search box, and select Snipping Tool സ്‌നിപ്പിംഗ് ടൂളിൽ, ഒരു സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യാൻ New ക്ലിക്കുചെയ്യുക- click New to capture a screenshot in snip tool നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ക്രോസ്ഹെയർ( scissor Like symbol) നീക്കുക, തുടർന്ന് ഒരു ഏരിയ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിച്ചിടുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് റദ്ദാക്കണമെങ്കിൽ, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് Esc അമർത്തുക. സ്‌ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ Save Snip ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾക്ക് PNG അല്ലെങ്കിൽ JPEG ഫോർമാറ്റിൽ ചിത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. 3. വെബിൽ നിരവധി സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആപ്പുകൾ ലഭ്യമാണ്.. search and download There are many screenshot and screen recorder apps available on the internet. downlaod and use it. select most authenticated one.

By sk k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *